Lasting innhold ...

Tom Åge Myhren

Tom Åge Myhren

Livsgnistrer, idèolog, snekker og kreativ trener - denne mannen deler gjerne ut av sine erfaringer med medarbeidere!

Tom Åge Myhren tror at den enkeltes drivkraft er bygd på livs- og arbeidsglede. At en har sosiale og kommunikative evner til å inngå i kollektive sammenhenger der en jobber sammen, samtidig og i samme retning.

UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpliktende.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Tom Åge Myhren er født i 1965 og har levd et liv i skjæringspunktet mellom praktisk håndverk, lydteknikk, kulturarbeid – og arbeid med og for mennesker. Han er profesjonell livsgnistrer og har i 13 år levert foredrag, prosessledelse, idè – og konseptutvikling.

Tom Åge høster mye ros for sine oppdrag både som prosessleder og foredragsholder. Han har et medfødt talent når det gjelder gjelder idèutvikling og er kanskje landets første idèolog. Han er kjent for å skape et godt klima, se vesentligheter og gi dem nye retninger. Han høster også stor ros for sin måte å møte mennesker på, og for sin litt uvanlige måte å formidle humor og alvor på.

Lucky Næroset:

Tom Åge har vært assisterende fantasiminister og oppmuntringsminister i regjeringen i Lucky Næroset, som ble et viktig eksempel på at en kan gjøre gråstein til gull. Lucky Næroset er på en måte et bygdeutvalg, men organisert og drevet på en litt annerledes måte.

Tom Åge er opptatt av samfunnsutviklingen på mange områder. Spesielt av lokalsamfunnsutvikling og HR – arbeidsmiljø. I tillegg brenner han for gründerskap/entreprenørskap, kultur og skole.

Tom Åge tror at utviklingsarbeid skal preges gjennom det evige kretsløpet:
Nye tanker – Nye holdninger – Nye handlinger, og han tror fullt og fast på frigjøring av menneskers skapende krefter basert på verdiene: Fantasi, Humor, Galskap og Handlingsmot.

Tom Åge tror at på denne måten kan en være med på å sette nye standarder, noe han tror er helt avgjørende for at det skal skje en utvikling.

Tom Åge foredrag kan holdes på norsk og engelsk.

 

Les vårt intervju med Tom Åge her

  Tom Åge Myhren foredrag

  “Kunsten å lede Frivillige”

  • Om viktige egenskaper, dynamikk og kraft
  • Vanlige temaer: Rekruttering, ildsjeloppdrett og lading, forvetningskalibrering, driftsmodell, humor som virkemiddel, trivsel/innovasjon, oppmuntringsstrategier, rolle og rolleforståelse, identitet, lojalitet, stolthet og pliktfølelse, delingskultur.

   

  Kurs:

  • Leveres også som kurs, hel eller halv dagsøkt på kveld eller helg. Denne versjonen er en miks av foredrag/forelesning og praktisk orienterte arbeidsoppgaver.
  • Kurset kan også leveres i mindre bolker over en lengre periode.
  • Kurset tilpasses de ulike temaer/tilnærminger organisasjonen ønsker å fokusere på.
  • Kurset er levert til en rekke Røde Kors foreninger og idrettsorganisasjoner. Leveres også til revyorganisasjoner.

   

  Tom Åge Myhren foredrag

  Kunsten å skape entusiasme, i praksis

  • Hva får du når du setter en akademiker og en bygdetulling på samme scene? – Jo, et seriøst oppmuntrende foredrag om de faktorer som må på plass for å skape entusiasme hos folk.
  • Deltagerne får innføring i forståelig forskningsbasert teori forklart og eksemplifisert gjennom inspirerende og morsomme praksishistorier. Samtidig tilpasses budskapet til oppdragsgiver slik at overføringsverdien blir maksimal.
  • Foredraget holdes sammen med Ivar Haugstad.
  • (Tidsramme: minimum 2,5 timer)

   

  Tom Åge Myhren foredrag

  «Organisasjonskultur og LivsGnistring» (NY)

  • Tanker og erfaringer om hvilke drivkrefter og faktorer som gjør at en organisasjon forvalter individet og det kollektive optimalt.

   

  Tom Åge Myhren foredrag

  INTERNT KLIMA OG MILJØ (HR- ARBEIDSMILJØ)

  • ”Med begeistring som kraftkilde” – om miljøfaktorer, boltreplass og menneskers virkningsgrad
  • Oppmuntring som fenomen, metode og livsstil.

   

  Tom Åge Myhren foredrag

  Inspirasjon og motivasjon

  • ”Livsgnistring og ildsjelpyromani” – om Glede, Glød og Begeistring som fornybar og nødvendig energikilde.

   

  Tom Åge Myhren foredrag

  Profil og Omdømme/Særpreg og Egenart

  • ”Kunsten å være noe for seg selv, og noe for andre” – Om identitet, profil og omdømme
  • ”Det Lucky Vei” – historien om Lucky Næroset-fenomenet.

  Tom Åge Myhren foredrag

  ”Framtidens organisasjoner”

  • Tuftet på tydelige verdier, kreativitet og oppmuntring

   

  Tom Åge Myhren foredrag

  ”Strategi og kultur for kreativitet og innovasjon”

  • Om jakten på en organisasjonsform som mobiliserer til innovasjon

   

  Tom Åge Myhren foredrag

  Lederskap i forventningsjungelen

  • Kunsten å få folk til å jobbe sammen, samtidig og i samme retning.
Dette sier kunder som har opplevd foredrag med Tom Åge Myhren

Les mer...

Foredragsholdere relatert til

Foredragsemner med Tom Åge Myhren