Tlf. 911 16 989

Få profesjonell rådgivning av våre flinke konsulenter

Våre foredragsholdere er også tilgjengelig for digitale oppdrag. Ta kontakt med oss for å få vite mer.

reference

Helsesektoren

På denne siden finner du referanser og uttalelser fra en lang rekke av kunder som Athenas har samarbeidet med gjennom tiden. Under de enkelte bransjene kan du se hvilke kunder vi blant annet har hjulpet. Herfra kan du klikke deg videre inn under den enkelte kunde og lese eventuelle uttalelser både om samarbeidet med Athenas og våre foredragsholdere.


Du er alltid velkommen til å kontakte oss på telefon eller mail, eller ved å fylle ut forespørselen her på siden, så svarer vi deg raskt. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Akershus Universitetssykehus

Blodbankkonferansen

Akershus universitetssykehus HF

Aleris

Antidoping Norge

Apokus

Apoteket AB

Åsnes Sykehjem

Barnevernstjenesten – Sandnes

Bedriftsidretten

Bindal helsestasjon

Dyrebeskyttelsen Norge

Eikholt Nasjonalt resurssenter for døvblinde

Eldre og rus, avdeling Mestring og omsorg, Bydel Østensjø

ExtraStiftelsen

Falck Helse AS

Folkehelse og Levekår

Fosterhjemstjenesten i Stavanger

Fylkestannlegen i Hedmark og Oppland

GE Healthcare

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass sykehus

Haukeland Universitetessykehus

Helgelandssykehuset HF

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Bergen

Helse Bergen HF / Forum For Sykehusrenhold (FFS)

Helse Fonna HF

Helse Midt-Norge IT

Helse Møre og Romsdal

Helse Nord IKT

Helse Sør-Øst

Helse Vest IKT AS

Helseetaten-Tannhelsetjenesten Oslo kommune

Helsesykepleierne i Østfold

Hernes Institutt

Hovseterhjemmet sykehjem

Kreftregisteret

Legevakta i Drammensregionen IKS

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Medisinernes Seksualopplysning Bergen

Mental Helse Lørenskog

Mental Helse Måsøy

Mental Helse Nærøy og Vikna

MSO Oslo

MSO Tromsø

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung)

NITO Studentene HVL Bergen

Nok. Trondheim Senter mot seksuelle overgrep

Nordlandssykehuset Bodø

Nordlandssykehuset HF

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Sykepleierforbund Hordaland

Norsk Sykepleierforbund Oslo

Novo Nordisk

Omsorgstjenesten Skjerstad

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus, Oslo sykehusservice

OUS

Radiumhospitalet

RVTS

Sentralsykehuset – Østfold

Sex og Samfunn

Solbakken Bo- og behandlingssenter

Spesialsykehuset for epilepsi – SSE

St.Olavs hospital avdeling Røros sykehus

St. Olavs Hospital HF

Statens legemiddelverk

Stiftelsen Hernes Institutt

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet, DPS Elverum-Hamar

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet Pasientreiser

Sykehuset Østfold

Sykehuset i Vestfold HF

TkNN Nord-Norge

Tysværvåg Distrikt

Ullevål Universitetsykehus

Utviklingssenter for sykehjem i Oslo

Verdensdagen for psykisk helse

Vestre Viken, FoU avdelingen

Viken senter for psykiatri og sjelesorg

Vitus-apotek