Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-05

Nytenkende og inspirerende om synet på helse, utvikling og livet vi lever

Johannes Ørbeck-Nilssen

Johannes Ørbeck-Nilssen

Lege, mentor og filosof med foredrag om blant annet helse, kropp, hjerne og psyke, og hvordan vi kan leve meningsfulle liv.

Forespør enkelt om pris og dato
Uforpliktende forespørsel på Johannes Ørbeck-Nilssen

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Om Johannes

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referanser

Forespør enkelt om pris og dato

Johannes Ørbeck-Nilssen er lege, mentor, filosof, forfatter og uavhengig tverrfaglig forsker. De siste 20 årene har han studert mer enn 30 fagfelt. Blant disse medisin, filosofi, psykologi, nevrovitenskap, religioner og spiritualitet, geopolitikk, konfliktløsning og fredsstudier, historie, fysikk, astronomi, kosmologi og mind-body connection.

Et foredrag med Johannes Ørbeck-Nilssen gir deg:

 • Nytenkende og inspirerende foredrag med en blanding av visdom, vitenskap, filosofi og humor.
 • Formidler med bred faglig kompetanse som evner å engasjere publikum.

Johannes Ørbeck-Nilssen er genuint opptatt av menneskers helse og livskvalitet. Som mentor har han hjulpet mennesker i alle aldre, løse alt fra enkle til svært kompliserte problemstillinger i livet. I dette arbeidet har han tilbudt private konsultasjoner, lederutvikling, bedriftsutvikling og konfliktløsning med gode resultater. Denne erfaringen gjør det enkelt å bidra med hverdagseksempler og konkrete verktøy i foredragene.

Johannes har bred faglig kompetanse og skreddersyr spennende, interessante og motiverende foredrag for din bedrift. Han kan bookes til både korte presentasjoner og heldagsseminar.

Johannes holder foredrag på norsk og engelsk.

Vis foredrag med Johannes Ørbeck-Nilssen
Johannes Ørbeck-Nilssen foredrag

En Overmedisinert Befolkning

“For å sette ting litt på spissen, så har befolkningen blitt oppdratt til å tro at kropp, hjerne og psyke mangler medisiner, og at vi har et overskudd av organer.”

 • Hvorfor har legemiddelbruk blitt så ekstremt vanlig? Er det bra at befolkningen støtter seg så mye på medisiner? Er all legemiddelbruken med på å gjøre folk friskere eller sykere? I hvilke sammenhenger er det bra med medisinering? Hva er egentlig formålet med bruk av legemidler?
 • I dag brukes legemidler til et bredt spekter av lidelser. Alt fra å få barn til å sitte i ro, få folk til å sove, behandle psykiske lidelser, kronisk sykdom, infeksjoner og smerte. Listen er lang. Det er veldig få tilstander i dag som ikke behandles med et eller annet legemiddel. Legemidler kan være alt fra livreddende til fullstendig unødvendig.
 • Alle medisiner har virkninger og bivirkninger, fordeler og ulemper. Har vi egentlig funnet en god og vis måte å bruke medisiner på? Har helsevesenet en god nok forståelse av hva helse er, eller er apparatet mest utviklet for å holde folk i live og funksjonelle nok til at samfunnet går rundt?
 • Dette foredraget er nytenkende og stiller spørsmålstegn ved mange ting vi tar for gitt. Passer både til bedrifter, kommuner, organisasjoner, politiske organer og helsevesenet.
Johannes Ørbeck-Nilssen foredrag

Psykisk helse, veien til et godt liv

“Noe av det viktigste du kan lære deg for å ha et godt liv, er å håndtere tanker og følelser på en god måte”

 • Vi har blitt lært opp til at det er viktig å ta vare på vår fysiske helse, mens psyken blir slept i en pulk bak oss gjennom livet. I dagens samfunn har sjela blitt en undertrykt minoritet, som holdes fanget i samfunnets kjeller, mens alle har fått forskrevet såkalte personligheter.
 • Å være en liten personlighet er behagelig, men en personlighet har et begrenset utviklingspotensiale. Før eller senere møter personligheten på utfordringer den ikke er stor nok til å løse. Er egentlig nøkkelen til god psykisk helse utvikling?
 • Dette foredraget utfordrer dagens forståelse av hva psykisk helse er, hvorfor psykiske problemstillinger oppstår, og hvordan utvikling er helt sentralt for et godt indre liv.
 • Foredraget passer for kommuner, bedrifter, organisasjoner, helsevesen og privatpersoner.
Johannes Ørbeck-Nilssen foredrag

Et Friskere Norge

Norge har et av verdens høyeste sykefravær. Det koster samfunnet nærmere 69 milliarder hvert eneste år. Det trengs nye tanker og refleksjoner rundt dette tema for å skape et friskere Norge.

 • Hvorfor trenger folk å bli sykemeldt? Hvor mange må ha sykemelding?
 • Hva forhindrer folk fra å leve et liv hvor sykemelding ikke er nødvendig?
 • Er det nåværende systemet det beste vi har? Hvordan kan sykefraværet reduseres?
 • Et foredrag for NAV, kommuner og politiske organer. Kan også skreddersys for bedrifter som sliter med høyt sykefravær.
Johannes Ørbeck-Nilssen foredrag

ADHD-En ressurs eller begrensning?

Det er ingen ny problemstilling at barn, unge og voksne ikke kan sitte i ro, og at de kan ha vansker med å konsentrere seg og lære visse ting. Det antas at omtrent 84 millioner mennesker har fått diagnosen ADHD.

 • Hva er det som egentlig ligger bak denne tilstanden? Er diagnosen reell, eller er det mangel på kompetanse og forståelse som gjør at dette er blitt et samfunnsproblem? Det er ingenting som tilsier at denne tilstanden ikke kan bli benyttet som en ressurs.
 • Dette foredraget er nytenkende, provoserende og stimulerer til en annerledes måte å tilnærme seg ADHD på. Det vil også bidra med konkrete verktøy som kan iverksettes for å legge til rette for økt utvikling, og samtidig skape en enklere hverdag.
 • Foredraget passer for skoler, barnehager, kommuner og bedrifter
Johannes Ørbeck-Nilssen foredrag

En enklere hverdag med autisme - Kompetanse, kommunikasjon og tilnærming

 • Over 70% av barn og unge med diagnosen går i vanlige barnehager og skoler. Dette er systemer som ikke nødvendigvis er godt tilpasset barn og unge med denne diagnosen.
 • Autismespekterforstyrrelser kan gi en del utfordringer for barnehageansatte og lærere, og det trengs en spesialtilpasset tilnærming for å tilrettelegge for en god funksjon og trivsel.
 • Barn med autisme har en annerledes måte å oppfatte, tenke og se verden på, som ikke alltid er like lett å forstå.
 • Hvordan skal man tilnærme seg disse barn/unge på en best mulig måte slik at utviklingen og trivselen deres blir optimal, samtidig som ansatte, lærere og miljøfagarbeidere får en god arbeidshverdag?
 • Dette foredraget er spesielt egnet for barnehager, skoler og spesialskoler. Det handler om forståelse og hverdagseksempler, samt personell og tverrfaglig samarbeid.
Johannes Ørbeck-Nilssen foredrag

Et bedre liv som pårørende

 • Flere og flere mennesker opplever at foreldrene deres blir eldre og syke. Noen fortsetter å bo hjemme, mens andre må flytte til omsorgsboliger eller sykehjem. I denne perioden, er det mange overganger som kan være vanskelig å navigere gjennom.
 • Rollen som pårørende oppleves for de fleste som ganske belastende. Det bringer ofte med seg mye stress, usikkerhet, bekymringer og søvnløshet. I tillegg skal du leve et eget liv, og samtidig ta vare på deg selv og egen familie.
 • Mange går gjennom en følelsesmessig berg og dalbane hvor de opplever frykt, sinne, dårlig samvittighet, skyldfølelse, frustrasjon og sorg.
 • Dette foredraget har som hensikt å øke livskvalitet og utstyre pårørende, i ulike situasjoner, med en god forståelse og nyttige verktøy for å håndtere en vanskelig situasjon.
 • Passer for kommuner, bedrifter, organisasjoner, helsevesen og privatpersoner.
Johannes Ørbeck-Nilssen foredrag

Demens-Ta bedre vare på hjernen og psyken i eldre dager

Demens er en gruppe hjernesykdommer som kan føre til en redusert evne til å tenke og huske, slik at det går utover daglig funksjon. Demens rammer ca 70,000 mennesker i dag i Norge, og antallet er forventet å stige betraktelig de neste 20 årene.

 • Hvordan kan man redusere sannsynligheten for utvikling av demens?
 • Tidlig forebyggende tiltak er smart med tanke på å bevare hjernefunksjon livet ut.

Dette foredraget formidler hvordan man kan ta godt vare på hjerne og psyken i eldre dager. Passer for helsepersonell, mennesker over 55år og alle som har interesse for emne, enten personlig eller som pårørende.

Referanser

Johannes fikk meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne på frokostkonferansen vår for leger, NAV og arbeidsgiver. Han løste den komplekse bestillingen på en utmerket måte. Temaet for foredraget var: Samarbeidet rundt den sykemeldte. Vi møtes ofte i dialogmøter og spørsmålet vi kan stille oss sammen er om det er mulig å gjøre disse møteplassene enda bedre? Vi kommer alle inn i disse møtene med til dels ulikt mandat og perspektiv – kan bevisstheten rundt eget og hverandres ståsted, bidra til mer bevist rolleadferd og dermed styrkede forutsetninger for samarbeid? Legger vi/systemet til rette for ansvarliggjøring/myndiggjøring av den sykemeldte?

Tonje Benedikte Kopstad

Gol kommune
Uforpliktende forespørsel på Johannes Ørbeck-Nilssen

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989

Foredragsemner med Johannes Ørbeck-Nilssen