Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-01-blue

Skap endringsglede og selvtillit til handling

Camilla Haugsten

Camilla Haugsten

Camilla Haugsten har vært i lederposisjon både nasjonalt og internasjonalt, og jobber i dag som konsulent, rådgiver og ledercoach. Hun er opptatt av endring og transformasjon, men fokuserer på resultater.

Forespør enkelt om pris og dato
Uforpliktende forespørsel på Camilla Haugsten

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Om Camilla

Lecture icon

Foredrag

Forespør enkelt om pris og dato

Camilla Haugsten har en høyst tverrfaglig kompetansebakgrunn, og har jobbet med bærekraftspørsmål, endringsprosesser, innovasjon, organisasjonsutvikling og ledelse i over 20 år. De siste 7 årene har hun drevet selvstendig som konsulent, rådgiver og ledercoach, og driver firmaet Adepta Global. Hun kombinerer kompetanse og inspirasjon på en sånn måte at man opplever å bli løftet ut av sitt nåværende ståsted.

Et foredrag med Camilla Haugsten gir deg:

 • Et visjonært og strategisk blikk på endringsledelse og endringsglede
 • Nytenkende perspektiver på det å fullstendig innovere lederforståelsen, og egen rolle. Hva som kreves for å være relevant som leder, og hva et moderne lederskap innebærer.
 • Verktøyene du trenger for å tilfredsstille krav om bredspektret, balansert og bærekraftig lederskap.

Camilla Haugsten skaper engasjement, søker alltid å tilføre nye perspektiver og peker retning fremover. Hennes fremtoning er kunnskapsrik og profesjonell og med et smittende engasjement. 

Opplevelsen av ny kunnskap, å kunne tenke annerledes og å sitte igjen med noe konkret å nyttiggjøre seg for neste skritt i virksomheten, står i sentrum. Haugsten er opptatt av endring og transformasjon, men fokuserer på resultater og det å bringe folk hele veien til mål. Med Haugsten blir du utfordret, men med en smak av mestring og en opplevelse av at det er klart vi kan få til mer. 

Camilla Haugsten leverer både foredrag, workshops & kurs, samt tar oppdrag som emcee/moderator/konferansier. Hun tar også oppdrag på engelsk.

Hun vil alltid søke å skreddersy innhold til publikum for å skape best mulig opplevelse og kompetanseoverføring. Selv om tema kan være det samme, vil et foredrag sjelden/aldri bli likt. Ved kursleveranser effektiviseres verdien alltid ved å skreddersy. Dette gjøres blant annet ved kartleggingsspørsmål i planleggingsfasen. Et kurs eller workshop kan strekke seg fra en halv dag til en prosess med oppfølging over tid. Tenk gjerne på Haugsten som en totalleverandør innenfor oppstilte temaer, men ønsker du en litt annen innfallsvinkel, ikke nøl med å ta kontakt. 

 

Camilla Haugsten holder foredrag på norsk og engelsk

Vis foredrag med Camilla Haugsten
Camilla Haugsten foredrag

Fra endringsmotstand til endringsglede

 • Hele vår evolusjon og utvikling har vært basert på å komme fram til noe som virker, til løsninger. Og hver gang vi finner noe som fungerer blir dette holdepunkter for videre vekst og utvikling.
 • Skal vi skape endring må vi oppleve at det faktisk er nødvendig, at endringen er noe vi vil være med på. Vi må ha et bevisst forhold til endringen som intelligent.
 • Hvordan kommer vi dit at vi kan forholde oss til endringer intelligent og lykkes med endringsprosesser? Hvilken type endring kommer først? Og hva med innovasjon?
 • Endring er nå en permanent tilstand. Og vi må være i en kontinuerlig endringsprosess. På selskapsnivå betyr det å være i en kontinuerlig innovasjons- og gjenoppfinningsprosess som ikke slutter.
 • Camilla er en erfaren prosessleder med et visjonært og strategisk blikk og som har fasilitert endringsprosesser på ulike nivå, fra prosjektnivå til selskapsnivå, så vel som teamnivå og i bredere verdikjedesamarbeid.
Camilla Haugsten foredrag

Moderne ledelse og hvordan være relevant for fremtiden

 • Med en verden i endring oppdager stadig flere ledere at den måten vi har ledet på har utgått på dato. Og mange ledere vil søke å utdanne seg.
 • For å være en leder som er relevant i fremtiden, er det å være hel, være i stand til å ha kontakt med både et større spekter og også kunne gå i dybden som menneske, en forutsetning
 • Fremtiden har behov for hele ledere, hele mennesker. Å være leder er noe man er av legning.
 • Mens ledere gjerne er opptatt av innovasjon, innoveres det ikke på ledelse. Det er behov for å innovere lederskap. Fornyelse er ikke nok, vi må gjenoppfinne og redefinere lederforståelsen.
Camilla Haugsten foredrag

Ledelse - på toppen i en ensom posisjon

 • Å være leder innebærer å være på toppen. Alle skal ha noe av deg, forventer at du er på plass og tar som selvfølge at du leverer. Posisjonen og situasjonen er både isolerende og krevende. 
 • De fleste blir opptatt av å tilfredsstille alt rundt seg. Over tid vil man komme i disconnect og en tilstand der man overkjører seg selv. Du sitter med ansvaret, alle vil ha noe av deg, du føler at du egentlig ikke kan stole på noen og ingen forstår deg. Hvordan unngå å miste gangsynet? 
 • De fleste ledere kan kjenne på systemisk stress grunnet alle forventningene. Det gjør at man blir binær, slutter å kople helhet, blir mer begrenset i ens analyse og tar dårligere helhetlige avgjørelser. Ofte kan man komme inn i en leveransemodus der oppgaver man ikke blir vurdert etter barberes bort, og det som står igjen er prestasjon og levering. Man mister sin egen tilstedeværelse. 
 • Ledelse blir stadig mer menneskeorientert og for å være en dyktig leder må man selv være på plass. Man kommer ikke unna. I dag må man som leder jobbe med seg selv. Resultatene dine påvirkes av hvem du er som menneske. 
 • Vi skal bygge en bedre verden, vi skal ikke ensidig fortsette å utnytte den. En verden basert på empati, bærekraft, etc. krever at vi er i kontakt med det i oss selv, og man kan ikke være avstumpet. Veldig mye av det vi kan se rundt oss i dag er basert på business, ledelse og beslutninger tatt fra et avstumpet ståsted. Imidlertid er vi kommet dit hvor stadig flere ledere ikke klarer å holde på slik lenger, og derfor er også verdibasert ledelse blitt både viktig og populært. 
Camilla Haugsten foredrag

Bærekraft i et strategisk og forretningsmessig perspektiv

 • For moderne selskaper er i det i dag en nødvendighet å kunne levere på bærekraftig utvikling. Haugsten har over 20 års erfaring med bærekraft.
 • Selv selskaper som allerede har operative bærekraftsstrategier vil kunne møte utfordringer med overføringen fra idé til praksis. Trykket for suksessfull handling og forventningspresset fra markedet øker stadig.
 • Sirkulær økonomi vil være sentralt i omstillingen fremover og kan også være en katalysator for den endringen dere søker i selskapet.
 • Enten ønsket er inspirasjon og innsikt, en kickstart/kickoff, gjennomførbare grep på veien mot bærekraftig forretning eller bredere kurs og kompetanseoverføring innen bærekraft og sirkulær økonomi, så vil det meste kunne skreddersys.
 • Leveransene innen disse tema vil vektlegge å skape klarhet til å identifisere muligheter, selvtillit til handling og at endringsreisen blir så inspirerende og profiterende som mulig, både rent forretningsmessig, men også samfunnsmessig.
Camilla Haugsten foredrag

Fremtidens arbeidsplass der du spiller hovedrollen

 • Hvorfor er akkurat du viktig, og hva gjør at du er viktig der du er i dag?
 • Ditt yrkesliv er din profesjonelle reise, derfor har du medskapelsesansvar der du er, uansett hvilket nivå du jobber på. Og fordi det er en reise, er nettopp der du er, akkurat nå, veldig viktig. Det fyller en funksjon og det handler om å få mest mulig ut av den. 
 • For å skape en arbeidsplassen du får veldig mye ut av, må du investere deg selv. 
 • Camilla Haugsten bidrar til bevisstgjøring, for å få den jobben du er i til å skifte fokus fra at det utelukkende er et sted man jobber, til at det er ens reise. Det innebærer at absolutt alt som skjer er ditt ansvar, fordi det også er ditt liv. Den graden av engasjement man da kan få øker, fordi at hvis det er ens eget liv, så deltar man aktivt.
 • Dersom man på arbeidsplassen kun identifiserer seg som en ansatt, kan man ofte bli en passiv tilskuer, ende opp i offerposisjon, eller kun som en utfører av oppgaver. Dersom man ser på arbeidsplassen som sin reise, eksisterer ikke disse perspektivene. Da er det noe man velger å gå inn i, og det er strategisk riktig.
Camilla Haugsten konferansier

Konferansier

 • Camilla Haugsten er god på å skape helhet gjennom en dag. Hun holder struktur , kommuniserer kontekst rundt de ulike delene og plasserer foredragsholdere slik at de inngår i en flyt og helhetlig kommunikasjon for salen.
 • Hun er en dyktig konferansier og egner seg også godt til fireside chats eller som moderator i et panel.
 • Haugsten stiller gjerne utfordrende spørsmål og bidrar til at folk må strekke seg litt. Å fasilitere dialog med mennesker av ulik erfaring og kompetanse, for bevisstgjøring og ny innsikt er noe som engasjerer henne.
 • Hun er en varm og åpen formidler og vektlegger at alle bidragsytere blir løftet frem, slik at publikum får oppleve ekthet som berører og engasjerer.
Uforpliktende forespørsel på Camilla Haugsten

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989

Foredragsemner med Camilla Haugsten