Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-02-blue

Inspirerende og lærerikt om mulighetene som ligger i ny teknologi.

Hanne Marit Bjørk foredrag

Hanne Bjørk

Sivilingeniør Hanne Bjørk har bred erfaring fra teknologiledelse og forskning. Hun er en teknologioptimist som er lidenskapelig opptatt av hvordan ny teknologi kan løse ulike samfunnsutfordringer.

Forespør enkelt om pris og dato
Uforpliktende forespørsel på Hanne Bjørk

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Om Hanne

Lecture icon

Foredrag

Interviews icon

Artikler

Forespør enkelt om pris og dato

Hanne Bjørk har 30 års erfaring fra praktisk arbeid med innovasjon, teknologiutvikling og industriutvikling fra forsvarssektoren og energisektoren. Hun har vært forskningsdirektør ved Forsvarets forskningsinstitutt de siste 6 årene, med ansvar for å bygge en ny forskningsavdeling og satsing på innovasjon og industriutvikling for Forsvaret.

Hanne har jobbet med endring, omstilling og nyetableringer i teknologiintensive organisasjoner i over 20 år. Med 15 års ledererfaring fra offentlige og private virksomheter har hun solid kunnskap om hvordan man lykkes og ikke lykkes med innovasjonsprosesser og implementering av teknologi. Hanne er spesielt opptatt av brukerdrevet innovasjon og eksperimentering, der nye anvendelser av teknologi utforskes i samarbeid mellom forskere, sluttbrukere og industri. Hun har skrevet flere forskningsrapporter om hvordan tillitsbasert tidlig-samarbeid kan forsterkes, og hvordan innovative anskaffelser kan benyttes for å legge bedre til rette for både innovasjon og vellykket implementering av ny teknologi.

Et foredrag med Hanne Bjørk gir deg:

  • Innsikt i hvilke teknologier som nå utvikles og modnes raskt for nye anvendelser.
  • Eksempler på hvordan ny teknologi kan endre måten vi jobber og løser ulike oppgaver på, og hvordan dette kan effektivisere og forbedre drift og operasjoner.
  • Råd om hvordan virksomheter må jobbe annerledes enn før for å utvikle, anskaffe og ta ny teknologi i bruk for å sikre at din virksomhet høster nytte og verdiskaping gjennom innføring av ny teknologi.

Hanne Marit Bjørk er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk fra NTH og har i tillegg en Master i Management Science fra Universitetet i Southampton.

I perioden 2018 til 2023 var Hanne Bjørk forskningsdirektør ved Forsvarets forskningsinstitutt med ansvar for å bygge opp en ny forskningsavdeling ved FFI med fokus på innovasjon og industriutvikling. Hovedformålet med satsingen var å styrke Forsvarets evne til å ta ny teknologi i bruk i militære operasjoner. Som en del av satsingen initierte og etablerte hun innovasjonssenteret ICE Worx Arctic.

Hanne brenner for øvrig for likestilling og mangfold. Hun er opptatt av hvordan virksomheter kan skape gode kulturer og prosesser som fremmer innovasjon, tverrfaglig samarbeid og læring. Hun har praktisk erfaring med å jobbe med utvikling av team og ledergrupper hvor mangfold og ulike perspektiver får tilstrekkelig rom og respekt.

Hanne Bjørks foredrag kan holdes på norsk og engelsk.

E0051_230308_Hanne Marit Bjørk: Kvinner i tiden from LØRN on Vimeo.

Vis foredrag med Hanne Bjørk
Hanne Bjørks foredrag

Teknologisk innovasjon

  • Teknologisk utvikling og mulige anvendelser av nye og fremvoksende teknologier.
  • Hvordan sette teknologisk innovasjon i system for å skape varig endring og verdi i en virksomhet.
  • Hva menes med smidige tilnærminger til planlegging og styring av teknologiinvesteringer – og hvordan kombinerer man fossefall med smidige prosjektmodeller og innovative anskaffelser.

Hanne Bjørk gir dere eksempler på teknologier som nå modnes til et nivå som gjør at de kan gi oss helt nye anvendelser. Hun fokuserer på operasjonell teknologi (OT) som ulike typer droner og selvkjørende plattformer, sensorer, roboter og utnyttelse av kunstig intelligens og autonomi i slike systemer.

Hanne Bjørk bruker eksempler på å forklare og konkretisere sitt budskap, og vektlegger praktiske råd og tips basert. Dette baserer hun på lang erfaring med teknologisk innovasjon der hun har har jobbet tett på sluttbrukere, industrien og utviklere av ny teknologi.

01.12.2022

Teknologisk innovasjon i forsvaret

Viten sin forskningsrapport om Teknologisk innovasjon i Forsvaret

https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/20.500.12242/3110/viten1-2022.pdf

10.2022

Hvordan kan Forsvaret raskere nyttiggjøre seg fremvoksende og moden teknologi?

Utvidet sammendrag av FFI-rapport 22/02107 om “Hvordan kan Forsvaret raskere nyttiggjøre
seg fremvoksende og moden teknologi?”

https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/20.500.12242/3077/Utvidet%20Sammendrag_Hvordan%20kan%20Forsvaret%20raskere%20nyttiggj%C3%B8re%20seg%20fremvoksende%20og%20moden%20teknologi.pdf

Vis foredrag med Hanne Bjørk
Uforpliktende forespørsel på Hanne Bjørk

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989

Foredragsemner med Hanne Bjørk