Tlf. 911 16 989

Få hjelp av våre profesjonelle rådgivere
profile-cover-generic-06

Engasjerende foredrag om trygghet og etikk i arbeidslivet

Tormod Tingstad Profil

Tormod Tingstad

Tormod forteller om hvordan det var å få en alvorlig knekk midt i karrieren - og hvordan det har ført til et rikere liv i dag.

Forespør enkelt om pris og dato
Uforpliktende forespørsel på Tormod Tingstad

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tormod Tingstad er partner i Elden Advokatfirma, hvor han hovedsakelig jobber som forsvarer i økonomiske straffesaker, og med etikk i arbeidslivet. I 2013 sluttet Tormod som compliance-sjef i Yara, etter noen turbulente og utslitende år. Han reiste til Danmark hvor han arbeidet som advokat hos den danske Kammeradvokaten. Samtidig måtte han ta grep om sitt eget liv. Det ble starten på et nytt kapittel, og en ny holdning til livet.

Etikk og ansvar har gått som en rød tråd gjennom livet til Tormod. Han er opptatt av å gjøre det riktige, men har også erfart at det kan ha en høy pris å være sta og prinsippfast. Han har en stor kunnskap om etikk i arbeidslivet, og særlig den danske filosofen Søren Kierkegaard.

Med eksempler fra sitt eget liv så vel som et langt liv i næringslivet, formidler Tormod hvordan vi alle, men særlig ledere, kan bidra til en tryggere arbeidsplass. Og hvordan etikk kan gjøre oss til litt bedre mennesker, og ledere.

Et foredrag med Tormod Tingstad gir deg

 • Et utgangspunkt for en ærlig dialog om utfordringer i arbeidslivet
 • En personlig introduksjon til en holdning til livet som alle kan ha glede av
 • En engasjerende fortelling om livskrise – og veien tilbake til et rikere liv

 

Tormod  Tingstad er norsk advokat, og har lang erfaring både innenfor næringslivet og arbeidet som praktiserende advokat.

Han har studert ved Universitetet i Oslo og London School of Economics and Political Science. Han har blant annet vært direksjonssekretær i Norsk Hydro, Chief Compliance Officer Yara International, partner i KPMG Danmark og hos den danske Kammeradvokaten. Tormod har særlig arbeidet med compliance og økonomisk kriminalitet.

I 2021 utga han boka “Kunsten å bli et ordentligt menneske” sammen med den danske presten Pia Søltoft. Tormod har tilbrakt store deler av arbeidslivet i utlandet.

Tormod Tingstads foredrag kan holdes på norsk og engelsk.

Vis foredrag med Tormod Tingstad
Tormod Tingstad foredrag

«Psykologisk trygghet» - eller faktisk trygghet?

Alle er enige om at “psykologisk trygghet” er helt avgjørende for at vi skal lykkes som organisasjoner – men er det så enkelt?

 • Foredraget tar utgangspunkt i at “psykologisk trygghet” ikke er en ledelsesmetode, men krever en grundig personlig refleksjon over hva slags menneske vi vil være. 
 • Hva kjennetegner en organisasjon som preges av psykologisk trygghet?
 • Hvilke andre veier kan organisasjonen gå for å skape en reelt trygg arbeidsplass, med respekten for enkeltmennesket i sentrum?
 • Hvordan vi kan streve mot å bli bedre ledere, ved å fokusere på Aristoteles klassiske dyder som mot og ydmykhet. Og Sørens Kierkegaards påbud om å gå engasjert inn i livet og ta ansvar.

 

Tormod Tingstad foredrag

Compliance – fra tåkeprat til realitet

Foredraget tar utgangspunkt i Tormod Tingstad sin egen erfaring som compliance officer i en større organisasjon, Yara International, og hovedbudskapet er at vi må flytte fokus fra regler, prosesser og rapporter, til etisk bevissthet hos den enkelte medarbeider.

 • Hva er «compliance» egentlig og hvorfor er det viktig?
 • Hva er forskjellen på etikk og compliance? Og hva skal til for at compliance, og etikk, blir en realitet i organisasjonen?
 • Ledere har en særlig forpliktelse til å reflektere over hvordan de forholder seg til verdier som ydmykhet, rettferdighet og personlig mot.

 

Tormod Tingstad foredrag

Ut av krisa, og inn i livet

Tormod Tingstad var Chief Compliance Officer i Yara i den perioden norgeshistoriens kanskje største korrupsjonssak ble avdekket i selskapet.

 • I dette foredraget reflekterer han over sin egen rolle i saken.
 • Han beskriver hvilke sterke psykologiske krefter som kommer i sving når et selskap er i krise, og det skal fordeles ansvar.
 • Hvorfor det er viktig å stå i krisa, men først og fremst ta vare på seg selv og andre.
 • Hvordan gi slipp og komme videre i livet, etter kriser.

 

Uforpliktende forespørsel på Tormod Tingstad

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989

Foredragsemner med Tormod Tingstad