Tlf. 911 16 989

Få profesjonell rådgivning av våre flinke konsulenter
profile-cover-generic-01-blue

Finn tilbake til gleden og inspirasjonen i arbeidshverdagen!

Kjetil Helliesen

Kjetil Helliesen

Brenner for å hjelpe deg som har mål om å lede, eller jobbe i, en verdiorientert/-ledet organisasjon med ønske om å skape en bærekraftig og fremtidsrettet fremtid.

Forespør enkelt om pris og dato
Uforpliktende forespørsel på Kjetil Helliesen

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Om Kjetil

Lecture icon

Foredrag

Courses icon

Kurs

Forespør enkelt om pris og dato

Når vi har en klar MISJON og VISJON med det vi gjør, er det lett å stå opp om morgenen og se frem til arbeidshverdagen. Ledere og medarbeidere som vet HVORFOR de går på jobb og HVA de bidrar til, yter betydelig bedre enn de som jobber fordi de «MÅ». Når vi forstår hvorfor og har klare MÅL, motiverer det til å yte mer. Det blir mye lettere å motivere teamet vi har ansvar for, eller er en del av, og det er først da vi klarer å skape de virkelig ekstraordinære resultatene.

Et foredrag med Kjetil Helliesen gir deg:

 • Innsikt i hvordan du kan lede eller bidra i endringsprosesser – med fokus på verdier.
 • En erfaren foredragsholder med lang «fartstid» som leder og inspirator.
 • Inspirasjon til å skape meningsfylte arbeidshverdager og bedre resultater.

Gjennom mange års erfaring har Kjetil Helliesen tilegnet seg både effektive verktøy og kunnskap om hvordan få nytteverdi av disse. Nå bruker han sin erfaring til å gi ledere og medarbeidere motivasjon og arbeidsglede – til å yte «det lille ekstra». Han hjelper mennesker til å se muligheter i det umulige, gjennom å lære videre det han selv har lært gjennom med- og motgang i over 35 år som leder og kollega.

Kjetil Helliesen har 20 års ledererfaring fra næringslivet, offisersutdanning fra krigsskolen og mange års erfaring fra Forsvaret. Utdanning som markedsøkonom, topplederutdanning fra AFF og er «Certified Consultant» for Proctor Gallagher Institute, for å neve noe. I dag jobber Kjetil som Mentor og Coach for ledere og organisasjoner innen flere bransjer.

Allikevel er det hans personlige erfaring som har gjort at han har valgt å jobbe med det han gjør i dag. Han har nemlig virkelig møtt veggen, gått i bakken, reist seg igjen – og gått videre. Med bred erfaring fra offentlig og privat næringsliv og variert erfaring innen «foredrag, kurs og opplæring», har han gjort seg mange nyttige erfaringer som han på en engasjerende måte dele med andre.

Alle foredragene hans kan tilpasses din organisasjon og han kan også tilby kurs og workshop til hver av emnene. Kjetil kan i tillegg tilby organisasjonstilpassede opplegg, hvor tema velges i samarbeid med dere som bedrift eller selskap. Her er det opp til dere å utfordre og komme med forventninger til resultat.

Vis foredrag med Kjetil Helliesen
Kjetil Helliesen foredrag

Effekten av verdiorienterte organisasjoner – en reise fra MÅ til VIL!

 • Å lede – og bli ledet – i dagens arbeidshverdag, krever innsikt og forståelse for hva som driver oss mennesker til å yte vårt beste, hver dag.
 • Tidligere kunne lederen stille krav og forvente lojal oppfølging.
 • I dag forventer vi å bli hørt og få reell innvirkning i vår egen arbeidshverdag.
 • Vi ønsker å jobbe med problemstillinger som vi forstår effekten og rekkevidden av, og som påvirker omgivelsene på en positiv måte.
 • Bærekraft er blitt en selvfølge i de produkter og tjenester vi leverer – og både ansatte og kunder forventer at vi tar dette alvorlig.
 • I fremtidens arbeidsliv vil ledere bli møtt av medarbeidere som kommer på jobb fordi de VIL gjøre en forskjell og ikke fordi de MÅ gjøre det ledelsen mener er best.
 • Fordelene med verdiorienterte/-styrte organisasjoner er mange og det beste av alt er at erfaringer viser at det også gir enorm effekt på resultatene i disse bedriftene!
 • Det vil bli presentert konkrete eksempler på bedrifter som har innført verdistyring og satt fokus på bærekraft – med enorme resultater i positiv retning

Hvem passer dette for?

 • Ledere som vil lære mer om verdibasert ledelse
 • Medarbeidere som vil ha mer innsikt i hvordan verdibaserte organisasjoner jobber
 • Bedrifter og team som ønsker å innføre verdistyring i egen organisasjon

Foredraget kan også tilpasses til kurs/workshop – Spesielt internt.

Kjetil Helliesen foredrag

En meningsfull hverdag – gir energi til å skape ekstraordinære resultater

 • Kjetils erfaring med å oppnå ekstraordinære resultater knytter seg først og fremst til å sette mål som gir mening. Med dette mener han mål som trigger noe i deg og får hjerte til å slå fortere og smilet presser på. 
 • Han hjelper folk til å få kjenne på følelsen av stoltheten over å ha mestret, på energien det gir deg å føle tilfredshet og samtidig lysten på å skape mer. 
 • Dit er det han vil hjelpe deg å komme. Han vil bli med på å dele gleden, følelsene og ikke minst lysten til å skape nye ideer – om å gjøre «det umulige» mulig.
 • Da han selv var kommet i den situasjonen, at han ikke lenger følte glede i arbeidshverdagen og dette smittet over på den øvrige hverdagen, kjente han på usikkerhet, fortvilelse, frykt, redsel – det var en «følelses-cocktail» som er vanskelig å beskrive, men som han ennå tydelig kan kjenne effekten av.
 • Han ble mindre og mindre effektiv, han følte han ikke strakk til og han fryktet at han ikke lenger skulle klare å skape de resultatene som «de» forventet. Han mistet gradvis troen på seg selv, som leder, «resultatskaper», ektemann, venn – ja, han trodde etter hvert at han hadde nådd sitt inkompetansenivå og snart ville alle andre også oppdage dette…
 • Heldigvis var det fortsatt litt håp igjen, så han tok en beslutning om å ta tak i sin egen situasjon og forsøke å finne tilbake gleden og inspirasjonen han hadde kjent på tidligere.

Hvem passer dette for?

 • Deg som sliter med å finne motivasjonen i jobben
 • Deg som vil lære mer om hvordan du kan «lede deg selv» i jobb og hverdag
 • Deg som sliter med å finne tilbake til gleden i arbeidslivet eller livet generelt
Kjetil Helliesen foredrag

Fra ekspert til leder – fordi ledelse handler mer om hvem du er, enn hva du kan

 • Et foredrag hvor fokuset er å skape bevissthet om hvordan vi påvirker andre og hvilke elementer vi bør være bevisst med egen atferd.
 • Foredraget og programmet bygger på intervjuer gjort med over 500 mennesker som hadde det til felles at de skapte ekstraordinære resultater innen sitt felt. Intervjuene ble gjort i løpet av en 20 års periode og innen mange forskjellige bransjer. Alle intervjuene ble gjennomgått for å finne ut om det fantes en felles «formel» for suksess, som kunne læres gjennom instruksjoner og trening.
 • Dette foredraget omhandler den delen som går på vår påvirkning på andre og hvordan vi kan bygge relasjoner som vil virke positivt for våre fremtidige resultater og måloppnåelse.

Hvem passer dette for?

 • Erfarne «fagfolk» som leder eller skal lede andre 
 • Du som er ny i lederrollen
 • Du som skal over i en lederrolle i fremtiden
 • Du som ønsker å starte noe eget
 • Du som ønsker å kunne lede prosjekter eller andre team
 • Du som vil bli bevisst din egen påvirkning på andre
 • Deg som ønsker å bli «sjef i eget liv»
Kjetil Helliesen foredrag

Veien til enighet – det er hva salg egentlig handler om

 • I dette foredraget viser Kjetil deg hvordan du bygger opp en naturlig og «logisk» kundereise, frem mot en beslutning. 
 • Det er ikke slik at kun noen få utvalgte kan bli gode selgere. Vi er alle i salgsroller hver eneste dag og jo mer bevisst vi er denne rollen, jo større sannsynlighet er det at du få salget – eller som han liker å se det – får hjelpe noen med å løse deres problem.
 • Gjennom dette foredraget vil vi gå gjennom 6 steg som du (som selger) leder dine potensielle kunder gjennom – frem mot en avtale. 
 • Denne metodikken fungerer like godt til alle typer salg – hvor det er mennesker involvert i selve salgsprosessen. Fordi – det handler ikke om produkter, men om din evne til å «lede kunden».

Hvem passer dette for?

 • Deg som ikke er «happy» med de resultatene du skaper nå
 • Deg som sliter med å «close» salg
 • Deg som vil lære mer om hvordan sammenhengen mellom deg og kunden virker på salget
 • Du som vil bli bevisst din egen påvirkning på andre og vil nytte deg av dette i selgerrollen
Kjetil Heilessen kurs

Kurs og workshop

 • Kjetil Heilessen tilbyr kurs og workshops innen emnene han holder foredrag om. Ta kontakt for mer informasjon om dette.
Uforpliktende forespørsel på Kjetil Helliesen

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989

Foredragsemner med Kjetil Helliesen