Tlf. 911 16 989

Få profesjonell rådgivning av våre flinke konsulenter
profile-cover-generic-06

Vi er alle talenter - med våre ulike måter å være og gjøre ting på!

Karete Kristoffersen

Karete Kristoffersen

Karete Kristoffersen ønsker arbeidsplasser som inspirerer, engasjerer og som skaper trygghet, for alle.

Forespør enkelt om pris og dato

5 ut av 5 stjerner

Næringsforeningen i Stavanger-Regionen og Trainee Sørvest har ved flere anledninger valgt å buke Karete som foredragsholder. Karete er kunnskapsrik, entusiastisk og hun våger å utfordre. Jeg vil gjerne anbefale andre aktører å leie inn denne herlige damen!

Kristine Berg Marhaug, Prosjektleder Vis alle referanser

Et foredrag med Karete Kristofferen gir deg:

 • Innsikt i hvorfor det er viktig, og hvordan bygge engasjerte, trygge, tillitsfulle team, godt lederskap og en sterk kultur for fremtiden, i dag?
 • En formidler med kunnskap, bred erfaring og lang bakgrunn fra næringslivet,  nasjonalt og globalt i IKEA konsernet.
 • Engasjerende og skreddersydde foredrag til dere som vil utfordre tankesett og handlingsmønstre, som påvirker resultater.
Uforpliktende forespørsel på Karete Kristoffersen

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
About icon

Om Karete

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referanser

Forespør enkelt om pris og dato

Karete Kristoffersen ønsker å sette fokus på bevisstgjøring og forståelse for hvordan vi kan bygge tillit og skape god kommunikasjon, bedre relasjoner, kultur og resultater. Hvordan utvikle en sterk organisasjonskultur for alle? Det starter med deg selv og teamet, i lederskapet og organisasjonen din. Fokus på både menneske, forretning og til det beste for samfunnet.

Karete holder foredrag og workshop for både privat og offentlig næringsliv.

Et foredrag med Karete Kristofferen gir deg:

 • Innsikt i hvorfor det er viktig, og hvordan bygge engasjerte, trygge, tillitsfulle team, godt lederskap og en sterk kultur for fremtiden, i dag?
 • En formidler med kunnskap, bred erfaring og lang bakgrunn fra næringslivet,  nasjonalt og globalt i IKEA konsernet.
 • Engasjerende og skreddersydde foredrag til dere som vil utfordre tankesett og handlingsmønstre, som påvirker resultater.

Karete setter ofte varige spor hos dem hun møter, gjennom sin genuine tilstedeværelse, kunnskap, kreativitet og trygge væremåte. Hun tror på å bygge tillit gjennom åpenhet, kunne være direkte og tydelig på en fin måte. Være til å stole på, og opptre autentisk og respektere andre som de er.

Karete har i mange år vært coach og program-fasilitator på IKEA sitt globale program «My Conscious Leadership» hvor hun coachet og utviklet ledere fra ulike land. I tillegg leverer hun i dag egne lederutviklingsprogram, med fokus på fremtidens lederskap.

Hun mener vi må våkne opp og virkelig lære hvordan vi kan lytte aktivt til hverandre, og gi rom for ulike perspektiver og bakgrunner Det er ofte bra at det oppstår motstand og frustrasjon og kritisk tenkning. Det vil utvikle og flytte oss videre. Vi trenger mangfold for å kunne samarbeide bedre, men også erkjenne at det ikke alltid er lett.

Gjennom bruk av nysgjerrighet og mot, vil du bli mer bevisst til å forstå likheter og ulikheter som du ser i dine kollegaer. For å oppnå bedre resultater må vi bygge sterke relasjoner, og ha fokus på raushet og respektere hverandre.

Det handler om å bli bevisst på hvem du er, og hva du sier og gjør som skaper en god kultur på arbeidsplassen. Alltid til det beste for deg selv, teamet og helheten i en organisasjonen, der du er en del av et talentfullt team.

Karete har i 27 år vært i kjernen av en stor privat merkevare som levendegjør sin visjon, og forretningsidé. Et selskap som endres konstant, som lever verdiene gjennom tusenvis av medarbeidere, og som har bygget en suksessfull ledelse og organisasjonskultur, i stor global utstrekning.

Hun ble leder i IKEA allerede da hun var 23 år, og siden har hun erfart ulike lederroller på flere nivåer, nasjonalt og globalt. Hun har lært kunsten å balansere utvikling av mennesker og fokus på forretnings-mål og samfunnet. De siste årene hun jobbet på IKEA var hun kreativ leder, der hun var dypt involvert i merkevarekampanjer, strategisk planlegging og ledet endringsprosesser, kreativ utvikling og innovasjonsprosjekter.

I dag driver Karete sitt eget selskap KARETE&. Der tar hun oppdrag som foredragsholder, NLP coach, skreddersyr endringsprosesser og ulike utviklingsprogrammer for ledere, team og organisasjoner. I tillegg underviser og foreleser hun i teamutvikling, endringsledelse, kommunikasjon og lærende organisasjoner.

Vis foredrag med Karete Kristoffersen
Karete Kristoffersen foredrag

Hvordan bygge et godt team som lykkes? Punktum!

 • Det handler om å bli bevisst på hvem du er, hva du sier og gjør som skaper god kultur og bedre resultater på arbeidsplassen.
 • Hva du gjør til det beste for deg selv, teamet og helheten i en organisasjonen, der du er en del av et talentfullt team?
 • Fremtiden behøver flere som tar lederskap uavhengig rolle, så hvordan skal alle kunne ta et større ansvar for oss selv og helheten?
 • Gjennom bruk av åpenhet, nysgjerrighet og mot, vil du bli mer bevisst til å forstå deg selv og likheter og ulikheter hos dine kollegaer.
 • For å oppnå bedre resultater må vi bygge sterke relasjoner, være rause og respektere hverandre.
 • Karete har både vært en del av og ledet mange team og prosjekter, og deler raust av egen erfaring både fra IKEA og som selvstendig næringsdrivende. Hun er også NLP Master Coach og har spesialisert seg i personlighetstype-mønstre, som hun selv er en flittig bruker av.
 • Hvordan kan hver enkelt lede seg selv til å stå i uforutsigbarhet og balansere jobb og privatliv på en god måte?
 • 60 min foredrag eller lengre skreddersydd workshop.
Karete Kristoffersen foredrag

Du leder! Vis oss retning og vær et ledehjerte.

 • Det er ingen tvil om at det kreves mye av en leder, etter nedstengning og den nye hverdagen.
 • Hvem du er som menneske, og hva du gjør i rollen som leder, har like stor betydning, om du vil eller ei.
 • Fleksible arbeidsplasser, svekket mental helse, leveranse utfordringer og høyere krav til bærekraft.
 • Mye av kontrollen i arbeidshverdagen har lenge vært lagt til medarbeiderne,  noe vi sannsynligvis aldri trodde skulle skje.
 • Men hvordan skal vi ta denne situasjonen og snu det til en mulighet til å fornye lederskapet for fremtiden?
 • Ledere i dag står ovenfor endringer og forbedringer konstant. Mer enn noen gang er det viktig å være bevisst, skape tillit, lære å lytte på flere nivåer, utvikle empati og forståelse og slippe mer av kontrollen. Gjennom det vil vi utvikle mer fremtidsrettede coachende ledere og lærende organisasjoner.
 • Vi vil i dag ha ledere som balanserer utvikling av menneske, forretning og samfunnet. Karete har selv i mange år utøvd denne formen for ledelse på ulike nivåer i et av verdens mest fremtidsrettede og suksessrike merkevarer, IKEA.
 • Hun engasjerer alle med sine spørsmål og deler ny lære innen området og egen erfaring.
 • 60 min foredrag eller lengre skreddersydd workshop.
Karete Kristoffersen foredrag

Bygg bedriftens indre bærekraft. Øk endringsfart!

Karete er en ledende stemme i Norge på det å skape mer bevissthet rundt endring av tankesett og handlingsmønstre på arbeidsplassen og i samfunnet knyttet til FNs bærekraftsmål.

For å kunne endre oss som enkeltmenneske, arbeidsplass og samfunn, for å i det hele tatt kunne nå FNs 17 bærekraftsmål, vil vi måtte stoppe opp, før vi spurter videre og håper på det beste.

Det å ha mot til å se på oss selv som mennesker, hvem vi er og hva vi gjør alene og sammen, også på arbeidsplassen, for å forstå hva som skal til. Alle organisasjoner i dag må ha et bevisst forhold til bærekraftsmålene, i sin helhet og hvilke en velger å bidra mest til.

Men for å endre systemer så er det påvist at det kreves en endring i oss mennesker.

Det er det indre bærekraftsmål fokuserer på. Hva med å sette dette på agendaen i en ny tid, uansett hvilken bransje du leder. Både indre og ytre bærekraftsmål, som også vil utvikle en helt unik kultur. En vinn-vinn!

Karete bidrar i ulike nettverksgrupper i Danmark og Sverige som har fokus på indre bærekraft, og målene kommer fra arbeidet med en innsiktsundersøkelse.

Det de indre bærekraftsmålene fokuserer på;

 • Å være- Forholdet til seg selv.
 • Tenke- Kognitive ferdigheter.
 • Relasjon- Omsorg og empati for andre og omverden.
 • Samarbeid- Sosiale ferdigheter.
 • Handling- Lede nødvendig utvikling og endring.

60 min foredrag eller lengre skreddersydd workshop.

Karete Kristoffersen foredrag

Karete holder også foredrag om følgende tema:

 • Hvordan utvikle coachende lederskap som fremtiden trenger?
  Lær deg å lytte på flere nivåer, aktiv lytting, stille åpne spørsmål, utfordre og støtte dine medarbeidere og kollegaer. Foredrag 60 min og/eller workshop i små og store grupper, en eller flere dager. En miks av teori og praktiske oppgaver.
 • Vær nysgjerrig på alle kollegaer- finn gullet i ulikheter.
  Basert på Enneagrammet, de 9 personlighetstype-mønstre holder Karete foredrag på 60 min og/eller workshop på 4 timer eller mer, i en gruppe på maks 15 personer. Hun har spesialisert seg innen området, og dette resulterer for teamet i større forståelse, respekt og samhold, og bedre resultater. En miks av teori og praktiske oppgaver.

Referanser

Karete er faglærer og underviser to klasser i Effektiviserings- og forbedringsledelse for AOF Fagskolen i Stavanger. Hun skaper engasjement i sine forelesninger, og er en inspirerende foreleser som motiverer studentene. Hun er dyktig på veiledning, og er opptatt av individuell utvikling. Karete er en fryd å samarbeide med, og jeg kan anbefale henne videre på det sterkeste.

Tonje Røinås

AOF Vestlandet-Agder

Thanks Karete for delivering a brilliant session to our Executive MBA candidates undertaking the course 'Change Leadership' here at University of Stavanger. With the added challenge of digital delivery you enabled discussions, reflections and personal growth that is - unfortunatley - rather untypical in corporate settings. You gained our brilliant candidates' trust instantaneoulsy which created a psychologically safe environment for exploring how to be safe and comfortable with those we are - with those we are with - in order to deliver on our full individual and organisational potential.

Professor Rune Todnem

UIS Stavanger

Filmkraft leide inn Karete til workshop for ansatte. Vi lærte om enneagrammet og personlighetstyper og fikk gode innspill og verktøy på veien i videre samspill internt i organisasjonen og når vi opptrer eksternt som forvalterne vi er. Anbefaler henne absolutt videre

Anne Lærdal

Filmkraft
Uforpliktende forespørsel på Karete Kristoffersen

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Eller ring til oss på

Tlf: 911 16 989
Karete Kristoffersen
Karete Kristoffersen

5 ut av 5 stjerner

Næringsforeningen i Stavanger-Regionen og Trainee Sørvest har ved flere anledninger valgt å buke Karete som foredragsholder. Karete er kunnskapsrik, entusiastisk og hun våger å utfordre. Jeg vil gjerne anbefale andre aktører å leie inn denne herlige damen!

Kristine Berg Marhaug, Prosjektleder Vis alle referanser

Foredragsemner med Karete Kristoffersen