Lasting innhold ...

Elin Dragland

Elin Dragland

Hun bruker sine egne erfaringer til å forebygge mobbing med foredrag til barn og unge og deres foreldre

Elin Dragland er ildsjel i antimobbearbeid, rådgiver for foreldre og skoler, og en aktiv samfunnsdebattant. Hennes kronikker om hvordan vi kan løse mobbeproblemet har skapt stor debatt og engasjement.

UFORPLIKTENDE FORESPØRSEL

Send oss enkelt en forespørsel. Du får lynraskt svar på for eksempel pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpliktende.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Elin Dragland opplevde for noen år siden hvor tøft det var og hvor alene man som foreldre står, da datteren hennes opplevde langvarig mobbing. Kommunikasjonen med skolen skapte stor frustrasjon og avmakt. Saken endte med at datteren så seg tvunget til å bytte skole, noe som opplevdes dypt urettferdig. For å gi de mange usynlige og fortvilte barna en stemme skrev Elin kronikken ‘Om å bli Ingen’ som ble publisert i Aftenposten i 2009. Kronikken skapte stor debatt og lever fortsatt sitt liv i sosiale medier.

Siden har hun gjennom en rekke kronikker og medieutspill skapt nasjonal debatt om mobbing. Hun mener at mobbing verken er gåtefullt eller uløselig, og er fullt mulig å stoppe hvis de voksne bare VIL.

Elin har i mange år gitt råd til fortvilte foreldre som stanger hodet i veggen mot skolesystemet når de prøver å få hjelp i en mobbesak.  Hun er opptatt av å gi løsningsorienterte og konfliktdempende råd til barnets beste. I perioden 2011-2017 var hun  styremedlem i Foreningen Mobbing i Skolen, som er en livsynsnøytral og politisk uavhengig forening som hjelper familier i fastlåste mobbesaker. Foreningen jobber for en styrket offentlig skole, og ga innspill til Djupedalutvalget om hva som er de viktigste grepene i mobbearbeidet. Elin har også forelest for lærer- og førskolelærerstudenter på Høgskolen i Sørøst-Norge.

Elin gir, som nordlendinger flest, uredde og klare meldinger. Elin Dragland foredrag, «Om å bli Ingen», setter engasjert ord på problemer og gir konkrete, enkle råd som er mulige å gjennomføre. Hun viser også til skoler som lykkes i mobbearbeidet og gir eksempler på tiltak som virker. Kommunikasjon i mobbesaker er vanskelig fordi det er sterke følelser involvert og skoler har mye å hente på å profesjonalisere sin kommunikasjon. Med sin bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver, peker hun på hvordan skoler kan unngå de verste fallgruvene, enten det gjelder dialog med fortvilte foreldre eller kritiske journalister.

Elin Dragland foredrag kan tilpasses voksne som jobber med barn og ungdom, eller skreddersys for ungdom med vekt på identitet, toleranse og mobbing i sosiale medier.

Elin er utdannet innenfor russisk, samfunnsfag, tverrkulturell kommunikasjon, prosjektledelse og markedsføring. Hun har 20 års erfaring som kommunikasjonsrådgiver, sist fra kommunikasjonsbyrået Nor PR der hun også var partner frem til juni 2017. Elin har jobbet mye med holdningskampanjer, sosiale medier og PR/mediehåndtering for oppdragsgivere innen privat og offentlig sektor.

Elin Dragland foredrag holdes på norsk.

  Elin Dragland foredrag

  «Om å bli Ingen» – foredrag for voksne

  • Hvordan avdekke mobbing og gripe tidlig inn. Få konkrete, enkle råd som er mulige å gjennomføre, også i saker som gjelder digital mobbing og ”skjult mobbing”.
  • Hva er ”skjult mobbing” – egne erfaringer og verktøy for å løse dette
  • Hva gjør de som lykkes? Kommunikasjon i mobbesaker er vanskelig. Med bakgrunn i egen erfaring og som kommunikasjonsrådgiver peker Elin på hvordan skoler kan unngå de verste fallgruvene i møte med fortvilte foreldre.

   

  Elin Dragland foredrag

  ”Om å bli Ingen” – foredrag for ungdom

  • Identitet – om hvordan vi skaper oss selv på sosiale medier og påvirkes av hva andre andre sier og gjør. Få konkrete tips om hva du kan gjøre for å inkludere andre.
  • Få konkrete råd om hva du kan gjøre hvis du, eller noen du kjenner blir mobbet. Hvilke rettigheter har du, og hva du kan gjøre hvis du ikke blir tatt på alvor hos de voksne.
  • Digital mobbing – hva er ulovlig å gjøre på nett, og hvilke følger kan det få – dagsaktuelle eksempler fra media og hvordan politiet jobber.
Dette sier kunder som har opplevd foredrag med Elin Dragland

Les mer...

Foredragsholdere relatert til

Foredragsemner med Elin Dragland